Ý tưởng đến như thế nào? (How do you have new ideas?)

Discussion in 'Any other related questions' started by hadaxu, Apr 12, 2008.

 1. hadaxu

  hadaxu Thèm thuồng

  Không biết có bác nào đã hỏi về cái này chưa, em không thấy nên đành hỏi. Các bác có nhiều kinh nghiệm (ít nhất đã có 1 publication) có thể vào đây chia sẻ con đường đến với ý tưởng trong nghiên cứu của các bác được không? Chẳng hạn như:

  - Cứ cày nhiều papers rồi thấy chú A chú B làm cái này hay hay mình áp dụng cho trường hợp của mình, hay là:
  - Ông GS bảo làm cái này cái kia và cứ thế làm theo, hoặc là:
  - Đang tán phét với mấy em undergrad thì tự nhiên ý tưởng "phọt" ra.
  etc.

  Nếu các bác kể được thành chuyện cho lớp người đi sau như em học hỏi thì tốt quá.
   
 2. seeker

  seeker Senior Member

  Bác tham khảo bài này xem http://www.cs.ucsd.edu/~mihir/phd.html.
  Để có ý tưởng thì cũng phải có điều kiện nào đó. Trong đó có mục how to do research, có thể có ích.
   
  foxvn and diehard like this.
 3. vietman

  vietman Thèm thuồng

  Nói về ý tưởng thì không thể cứ ngồi suy nghĩ vẫn vơ rồi chợt lóe lên được. Dĩ nhiên ai cũng biết là muốn có ý tưởng phải có tri thức về field đó, và tốt hơn là có thêm các field bổ trợ liên quan. Và đồng thời liên tục cập nhật những gì người ta đang làm bằng cách đọc thật nhiều papers. Nhiều lúc đọc nhiều, học được nhiều giải pháp hay, nhưng mà lại bế tắc trong việc có vấn đề để giải quyết. Nên theo tớ cái quan trọng là đặt ra được vấn đề. Trong khi chưa có kinh nghiệm để tự nảy ra một cái thực sự mới, tớ có 1 kinh nghiệm nhỏ trong việc phát triển và mở rộng giải quyết vấn đề còn tồn đọng.
  Tớ hồi mới vào làm research thì kém lắm. Có thể nói là không có nền tảng ban đầu. Nhân dịp mấy course có assignment tự chọn, thế là gắng đọc các article mới liên quan, lúc đọc thì gắng tìm điểm yếu của nó. Và tốt hơn là hiện thực lại, có những lúc khi chạy thực tế mới phát hiện điểm yếu mà trên bài báo chưa nói tới, hoặc có đề cập mà mình chưa phát hiện ra. Gặp ra điểm yếu rồi, em lại đi thắc mắc với tác giả để hỏi rõ thêm. Để rồi sau đó có vấn đề rồi, em tự đi tìm giải pháp của chính mình. Cuối cùng cũng đạt được 1 paper.
   
  trancamdao and foxvn like this.
 4. SSL

  SSL Thèm thuồng

  Theo mình thì cứ đọc, hiểu kỹ những basic papers là foundation cho research topic của mình. Tốt nhất là implement lại những cái ideas cũ đó. Hiểu thấu đáo, chi tiết nền tảng rồi thì bắt đầu đọc thêm các papers mới trong literature để xem các approach, solution mới như thế nào, khi đó sẽ có nhiều "cơ hội" nghĩ ra new idea hơn. Ngoài ra việc discuss trong các group meetings, seminars đôi khi cũng đem lại nhiều feedback và ý tưởng có giá trị.
  Thường thì advisor cũng sẽ có định hướng, góp ý trong giai đoạn đầu, nhưng càng về sau thì self-motivation và initiative là chủ yếu.
   
  foxvn likes this.
 5. hadaxu

  hadaxu Thèm thuồng

  Cảm ơn các bác đã tận tình chỉ bảo. Dạo này em cũng đang đọc papers, nhưng có vẻ không ăn thua lắm nên hơi bị lung lay. Chắc là tại cái tâm lý là "làm PhD ở Mỹ thì phải khủng khiếp lắm" với cả bọn Tàu bọn Ấn chúng nó pub ầm ầm nên cũng hãi, cảm thấy mình chưa bằng bạn bằng bè.
   
 6. xuanlh

  xuanlh Simple man

  Đoạn này trong bài mà seeker trích dẫn có thể rất có ích cho bạn:

  Am I smart enough?

  That's the wrong question. There is no such thing as ``smart enough''.

  If you love playing the piano, play it. You don't expect to be Alfred Brendel or Vladimir Ashkenazy. But you are doing something productive for yourself and those around you. Research is the same. If you enjoy doing it, pursue it. You will usually find that you can contribute something. As you go on, you will discover your strengths and find you have something unique to offer. Maybe there are others who are smarter in some way; they can compute complex probabilities in their head faster than you can, or whatever. But your contributions may be valuable in other ways.


  Tôi thấy nó có ích cho chính bản thân tôi.
   
  trancamdao likes this.
 7. hadaxu

  hadaxu Thèm thuồng

  Yep. I also found it helps.
   
 8. seeker

  seeker Senior Member

  Em cũng tìm thấy trong bài này câu trả lời cho câu hỏi em đã hỏi, Học PhD có gì?

  What can I get from a Ph.D?
  The Ph.D experience is about much more than learning to do deep work in some technical area. Here are some of the more general things I expect you to get.

  You should get a sense of confidence in the power of rational thought and the range of its applicability. Everything in life is a problem of some sort of the other. How often do we think about it that way, and approach methodically the job of solving it? After a Ph.D you should have the inclination and ability to research anything, whether it be mortgages, biology, cooking or Toyota engines, and the expectation that you will understand it.

  You should get the confidence and inclination to question all that is around you and seek out new ways of doing it or seeing it. You should be more likely to ask why things are done a certain why, and how it could be made better.

  A Ph. D should give you the confidence that you can jump into a new area, pick it up quickly, and have something interesting to say about it, even if other people have looked at this area for a long time. More than depth in any one area it should give you the courage to jump from area to area.

  You might increase your appreciation for creativity, in other people and in all areas of life. You might view art differently, or think differently about music you hear, more appreciative of what it took to do this and how it departed from the previous works. You should learn to value creativity and seek it out.

  It will install a sense of taste and a critical sense. It should make you unwilling to accept the common standards and norms, and to put them to the test of your own intellect and opinions. You should naturally find yourself questioning things. You should be willing to contradict conventional widsom. That doesn't mean being a rebel just for the sake of it; you are too mature for that. It just means being constructively critical.
   
 9. dinhcongbang

  dinhcongbang Bạn của mọi người

  Using Theory to Generate Ideas

  Advantages of Using Theory to Generate Ideas
  ...

  First, theories tend to be more internally consistent than common sense. That is, a theory usually doesn’t contradict itself. Common sense, on the other hand, often contradicts itself (“absence makes the heart grow fonder,” but “out of sight, out of mind”). Researchers find it easier to make clear, consistent predictions from a consistent theory rather than from inconsistent common sense.

  Second, theories tend to be more consistent with existing facts than common sense. Often, theories are constructed by systematically collecting data and carefully analyzing the data for patterns. But even when facts do not play a dominant role in giving birth to a theory, facts will usually shape the theory’s development. Generally, if deductions from a theory are incorrect, the theory will be changed or abandoned. Thus, unlike common sense, theories do not ignore facts. Consequently, a hypothesis based on an established theory is a more educated guess and should have a greater chance of being correct than one based on common sense.

  Third, theories are not restricted to making commonsense or intuitively obvious predictions. Theories can make predictions that are counter-intuitive. For example, social learning theory predicts that rewarding a child for a behavior could make the child like doing the behavior less (because the child may decide that he or she does the behavior because of the reward, rather than because the child likes it). Because theories are not limited to making predictions that are consistent with common sense, a theory may suggest controversial, new ways of viewing the world. For instance, Darwin’s theory on evolution had us look at apes as relatives, Einstein’s theory of relativity had us look at matter and energy as being the same thing, Freud’s theory had us look at ourselves as being motivated by forces of which we weren’t aware, and Watson’s theory had us look at ourselves as a set of reflexes.

  Fourth, theories summarize and organize a great deal of information. Just as the plot of a movie may connect thousands of otherwise unrelated images, theories connect individual facts and give them meaning. That is, theories try to explain facts. The ability of theories to connect facts means that theory-based research will not produce isolated bits of trivia. Instead, the findings will fit into a framework that connects many other studies. In other words, the facts revealed by theory-based research are not merely of interest for their own sake, but also for how they relate to the theory’s explanation of how the world works. For example, consider the following fact: around age 7, children stop believing in Santa Claus. In its own right, this is a relatively trivial fact. However, when put in the context of Piaget’s theory, which states that around age 7, children are able to think logically about concrete events (and thus realize that Santa Claus can’t be everywhere at once and can’t carry that many toys), the finding has deeper significance.

  Fifth, in addition to giving individual facts a meaningful context, theories focus research. Because many researchers try to test theories, findings from theory-based research are not only relevant to the theory’s explanation of events, but also to the findings of other researchers. Because progress in science comes from researchers building on each other’s work, the importance of a theory’s ability to coordinate individual scientists’ efforts should not be underestimated.

  Sixth, theories are often broad in scope. Because theories can be applied to a wide range of situations, researchers can generate a wide variety of studies from a single theory. For example, social learning theory can be applied to prisons, businesses, advertising, politics, schizophrenics, smokers, librarians, mad dogs, and Englishmen. Similarly, Freud’s theory of the unconscious can be applied to virtually any situation.

  Seventh, theories try to explain the facts with only a few core ideas. That is, they tend to be parsimonious: explaining a broad range of phenomena with a few principles. The value of parsimony is evident when you consider that a major function of science is to simplify our world. The parsimonious theory provides a few simple rules that summarize hundreds of observations. These general rules making existing knowledge easier to understand, remember, and use. Therefore, scientists prefer theories with a few far-reaching principles to theories that require a different principle to explain each new phenomenon. Thus, it should be no surprise that two theories that have enjoyed great popularity--evolutionary theory and social learning theory--possess only a few, broad-ranging principles.

  Finally, theories are often more testable than common sense. That is, by talking about variables that can be objectively measured and by making specific predictions, a good theory is easy to test.

  ...

  Advantages of Using Theory to Generate Ideas
   
  trancamdao and (deleted member) like this.

Share This Page