Ý tưởng, Cơ hội, Hợp tác về Thương mại và Doanh nghiệp

Discussion in 'Other projects/ideas' started by VietPhD, May 6, 2009.

 1. VietPhD

  VietPhD Because of me, you'll never walk alone

  Mục này được mở ra để trao đổi ý tưởng, cơ hội và hợp tác thương mại hay doanh nghiệp giữa các thành viên VietPhD. Chủ đề không hạn chế nhưng khuyến khích tập trung vào những lĩnh vực là thế mạnh của graduate/doc students Việt nam đang ở nước ngoài.

  VietPhD
   
 2. triha

  triha Thèm thuồng

  Tôi ủng hộ ý tưởng một nhóm hoặc công ty tư vấn làm tư vấn các dự án hoặc chương trình quốc tế của chính phủ, NGO hoặc ODA program.
   
 3. HaiAu

  HaiAu Thèm thuồng

  Tôi đang mở chủ đề về việc hợp tác phát triển thiết bị hàng hải dùng cho ngành đóng tầu biển VN, bác nào thích "chiến" thì đọc thông tin ở trang sau:

  Diễn đà n Hà ng Hải Việt Nam HOKUSHIN

  Và có thể liên lạc với tôi kamome.seagull@gmail.com.

  Các thông tin liên quan về ngành hàng hải và đóng tầu có thể tìm thấy ở địa chỉ sau:

  - The Vietnam Maritime Social Network

  Trang này mới mở nhóm sau: Marine Control & Automation Engineering Group rất cần sự tham gia hợp tác của các bác quan tâm. Bọn tôi cũng mới mở nhóm Marine Control Engineering trên Google:

  Google Groups

  Mọi sự đều mới bắt đầu từ con số zero!

  Hải Âu
   
  Last edited: May 6, 2009
  seeker, hung and dinhcongbang like this.

Share This Page