What if Bill Gates had become a researcher?

Discussion in 'Quán nước VietPhd' started by Vạn Quy Tàng, May 23, 2013.

 1. Vạn Quy Tàng

  Vạn Quy Tàng Hài Chi Đạo

  Mới lướt qua đống spam của bọn ACM, thấy có cái này khá hay: bài phỏng vấn của bọn ACM với Christos Papadimitriou.

  Tiểu sử: blah blah
  ....He co-authored a paper, "Bounds for Sorting by Prefix Reversal," with Microsoft co-founder Bill Gates, while Gates was studying at Harvard.
  Giả sử Bill Gates bỏ cả đời để làm mấy cái sorting algorithms này thì sao :D
   

Share This Page