Webbook cho ngành chemistry, biochemistry

Discussion in 'Natural Science' started by TinDoan, Feb 17, 2009.

 1. TinDoan

  TinDoan Thèm thuồng

  Link: NIST Chemistry WebBook

  Vào search: có thể dùng name hay structure, gõ tên vào. Sau đó chọn các data cần xem: IR, mass, UV-VIs, và các thông số khác.
   
 2. ptnk_triz

  ptnk_triz Thèm thuồng

  Cảm ơn bạn. :)
   

Share This Page