Visa đưa file đính kém đi Đức làm PhD?

Discussion in 'Chuẩn bị lên đường' started by haismse54, Nov 2, 2016.

  1. haismse54

    haismse54 Thèm thuồng

    Em cảm ơn anh newwaive nhiều nhiều nha. Mong được đền đáp sự giúp đỡ cuả anh ạ
     

Share This Page