ViPLOK - Vietnamese Public Library of Knowledge

Discussion in 'Other projects/ideas' started by NTCS, Apr 25, 2007.

 1. NTCS

  NTCS Thèm thuồng

  Vừa rồi về Việt nam có dịp gặp, nói chuyện một chút với founder của cái này và thấy rất hữu ích. Xin giới thiệu cùng mọi người.

  http://www.vietica.com/


  Everyday thinking positive...
   
 2. vietbio

  vietbio Thèm thuồng

Share This Page