Tuyển GV đã có bằng PhD chuyên về cầu

Discussion in 'After PhD' started by liemnd, Dec 3, 2017.

  1. liemnd

    liemnd Thèm thuồng

    Trường SPKT Tp.HCM cần tuyển 1 PhD (ưu tiên tốt nghiệp ngoài nước) chuyên ngành về cầu (sẽ giảng dạy các môn về cầu).
    Địa chỉ mail liên hệ: liemnd@hcmute.edu.vn
     

Share This Page