Tư vấn: VEF Process B

Discussion in 'HOF/Admission experiences' started by Notahug, Feb 17, 2008.

  1. Dạ Nguyệt

    Dạ Nguyệt Thèm cạp khoai

    Chỗ này sao nguội lạnh quá.
    Mọi người ơi, năm nay có ai có thông tin gì của process B không vậy?
     

Share This Page