Tổng hợp kinh nghiệm Interview

Discussion in 'General preparation' started by ., Jan 22, 2008.

  1. Vuvananh

    Vuvananh Thèm thuồng

    Cảm ơn những chia sẻ và góp ý của các bạc Nó sẽ là hành trang cho e đi xin việc vào giờ này của năm sau a. Mà các bác các có kinh nghiệm viết CV hay phỏng vấn rồi thì cho e xin ít ạ!
     

Share This Page