Thảo luận: Computer Vision & Machine Learning

Discussion in 'Computer science & Electrical Engineering' started by cuchuoi, Jul 12, 2008.

 1. trangnambeo

  trangnambeo Viên mãn

  Not a problem. Wish that you can make it to ICASSP.
   
 2. hhp

  hhp Thèm thuồng

  Many thanks. I bought a Desktop computer with GeForce GTX 1080 Ti Graphics Cards. It's enough for training state-of-the-art deep learning models and I am very pleased about it.
   
 3. hhp

  hhp Thèm thuồng

  Chào ChienDuong,

  Theo hiểu biết của mình, hiệu năng của các mô hình classification / recognition / segmentation / ...etc dựa trên các thuật toán Deep Learning phụ thuộc vào hai yếu tố cơ bản:

  1. Chất lượng biểu diễn của dữ liệu đầu vào (representations).
  2. Kiến trúc của mạng và khả năng features learning của nó.

  Để cải thiện hiệu năng, chúng ta có thể cải thiện cả hai yếu tố này. Về việc lựa chọn mô hình Deep Learning, nên tập trung vào khai thác các mô hình tốt nhất hiện tại (state-of-the-art). Việc còn lại là xử lý dữ liệu đầu vào để có những biểu diễn tốt, điều này rất quan trọng. Thông thường, hiệu năng của các hệ thống sẽ được cải thiện nếu kết hợp cả hand-crafted features và Deep Learning.

  Về cài đặt các mô hình Deep Learning, điều này không quá phức tạp. Đã có rất nhiều frameworks hỗ trợ cài đặt các thuật toán này, cũng như source code của chúng trên Github.

  Chúc thành công.
   

Share This Page