Some potential RA in ISE at UIUC

Discussion in 'University/Department Information' started by thinhdt, Jun 27, 2013.

 1. thinhdt

  thinhdt Viên mãn

  Department of Industrial and Enterprise System Engineering đang có một bác sắp về kì fall này và có khả năng rất cao là sẽ tuyển sinh viên.
  http://www.sitemaker.umich.edu/girish/home
  Ngoài ra có một số new Prof cũng đang tuyển sinh viên, ví dụ,
  http://web.engr.illinois.edu/~swoh/
  Mọi người có thể lướt qua xem ai phù hợp, cần thêm thông tin gì mình có thể hỏi giúp cho.
  Hope it helps,
  Thịnh.
   
  timeline11, Happy and simson like this.

Share This Page