Robotics/Control: The Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge

Discussion in 'Computer science & Electrical Engineering' started by tatchan, May 20, 2015.

  1. tatchan

    tatchan Viên mãn

    Khi các ông hoàng dầu mỏ bắt đầu quan tâm đến research :D. Tổng số tiền thưởng 5 Million $ chắc sẽ hấp dẫn rất nhiều groups tham gia
    http://www.mbzirc.com/about
     

Share This Page