Phong giáo sư ở VN và nước ngoài (...Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam)

Discussion in 'Những người đi trước' started by tinhkhoi, Nov 19, 2009.

 1. Happy

  Happy Senior Member

  Thôi em về em viết đề tài đây, em vừa hóng qua hội đồng ngành của em thấy Thầy í em làm chủ tịch Hội đồng năm nay O:-)

  Nhân tiện chúc mừng bác Hoài :). Nhìn sang các hội đồng khác thì thấy tất cả đều có các thành viên trẻ ~như bác Hoài
   
  Last edited: Jul 20, 2012
  thangpt88 likes this.
 2. koreanstudent

  koreanstudent Nghiện

  Tham khảo (tóm lượt) 2 trường hợp phong giáo sư và phó giáo sư tại AIT.

  1. Associate Professor -> Professor
  http://www.ait.ac.th/promotion/dr_sumanta_guha_promotion_combined_files.pdf

  Background: 2 Ph.d degrees (1 Math, 1 CS)
  Publication:
  Book: 1
  Journal: 24 (trong đó 21 index ISI)
  Conference: 40
  Citation: 473 (Google scholar)

  Student supervision
  Past: 3 Ph.D, 37 Master
  Current: 3 Ph.D, 12 Master

  Result: DID NOT PASS

  2. Assistant Professor -> Associate Professor
  http://www.ait.ac.th/promotion/dr-matthew-dailey-promotion-to-assoc-professor-2012.pdf

  Background: Ph.d degree (CS)
  Publication:
  Book: 0
  Journal: 14 (11 index ISI)
  Book chapter: 2
  Conference: 49
  Workshop: 1
  U.S. patents: 2
  Citation: 157 (Scopus database)
  Project: 6

  Student supervision
  Past: 3 Ph.D, 36 Master
  Current: 13 Ph.D, 13 Master

  Result: PASS
   

Share This Page