Nhờ Tư vấn chọn hướng nghiên cứu Tiến sĩ

Discussion in 'Any other related questions' started by dvhieu, Feb 17, 2013.

  1. champs

    champs OK? Computer?

    Ko phải ai cũng ra ngoài làm được, nếu ra ngoài làm được thì đã đi vi vu trời Tây từ lâu rồi :). Tính cách của bác có lẽ hợp với nghề giáo viên, nghiên cứu.
     
    dvhieu likes this.

Share This Page