National and International Conferences in Economics

Discussion in 'Conferences & Academic Travel' started by luxurious149, Nov 19, 2011.

 1. luxurious149

  luxurious149 Guest

  Hê nhô cả nhà!
  Mình đang muốn viết bài tham gia hội thảo để nâng cao khả năng chuyên môn, nếu ai có thông tin gì về các hội thảo quốc gia và quốc tế thì post vào đây để cùng tham gia nhé, chuyên ngành của mình là về Kinh tế. Mình xin mở màn bằng thông tin hội thảo quốc tế sau đây, hihi:
  THÔNG TIN HỘI THẢO
  Khoa Kinh tế và Quản lý thuộc Truờng Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp với Viện Quản trị Doanh nghiệp, Báo Điện tử Tầm nhìn tổ chức Hội thảo quốc tế Cùng Doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn – vượt qua khủng hoảng (ICECH2012) vào ngày 12 tháng 5 năm 2012.

  Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam và thế giới có nhiều khó khăn và biến động, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro do thiếu vốn, khan hiếm nguồn nhân lực, chi phí đầu vào tăng cao, sức mua giảm, chính sách nhà nước thay đổi,…Với mong muốn đưa ra các giải pháp tháo gỡ cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển, hội thảo quốc tế Cùng Doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn – Vượt qua khủng hoảng (ICECH2012) sẽ là diễn đàn để các chuyên gia, các nhà kinh tế, và các doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ các giải pháp hữu hiệu nhất để quản trị doanh nghiệp hiệu quả trong bối cảnh hiện nay.

  Hội thảo nhằm giới thiệu và trao đổi các vấn đề, các kết quả nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực sau:

  1. Quản lý rủi ro
  2. Marketing
  3. Quản lý công nghệ
  4. Quản lý sản xuất
  5. Quản lý nguồn nhân lực
  6. Mô hình tổ chức
  7. Doanh nghiệp vừa và nhỏ
  8. Công nghệ thông tin và kinh doanh qua mạng
  9. Vấn đề xã hội trong quản lý
  10. Phát triển bền vững và quản lý
  11. Các vấn đề pháp lý, kinh tế, tài chính trong quản lý

  Khoa Kinh tế và Quản lý và Viện Quản trị Doanh nghiệp, Báo điện tử Tầm Nhìn trân trọng mời ông/bà đăng ký tham gia và viết bài cho Hội thảo (mẫu kèm theo).

  Kế hoạch tổ chức hội thảo như sau:

  1. Gửi tóm tắt nội dung báo cáo: trước thứ 6, ngày 16 tháng 12 năm 2011
  2. Gửi toàn văn báo cáo: trước thứ 6, ngày 27 tháng 1 năm 2012
  3. Thông báo chấp nhận báo cáo: thứ 2, ngày 5 tháng 3 năm 2012
  4. Gửi toàn văn báo cáo (phiên bản cuối): trước thứ 6, ngày 6 tháng 4 năm 2012
  5. Đăng ký tham gia Hội thảo: trước thứ 2, ngày 23 tháng 4 năm 2012
  Thông tin liên lạc:

  Ban Tổ chức Hội thảo quốc tế Cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn – Vượt qua khủng hoảng (ICECH2012)
  Ms. Trần Thị Hương
  Email ICECH2012@mail.hut.edu.vn, huongtt-fem@mail.hut.edu.vn
  Mail: gocchuyengia@tamnhin.net; Mobiile: +84-0906000065
  Điện thoại: +84-4 3869 2304
  Fax: +84-4 3869 2304
  Mobile: +84-975 541 238

  Kính mong sự hợp tác của ông/bà,
  Trân trọng,

  BAN TỔ CHỨC
   

Share This Page