Mong làm quen với các bạn đang làm PhD hoặc postdoc về soil biology và climate change

Discussion in 'Quán nước VietPhd' started by tomorrow's way, Jun 4, 2013.

  1. tomorrow's way

    tomorrow's way Thèm thuồng

    Hi, chào các bạn

    Mình đang làm PhD ở Úc về soil biology và climate change, cụ thể mình đi sâu vào hướng: how soil nutrient cycling and greenhouse flux respond to climate change. Có anh/chị/em hoặc bạn nào cũng đang nghiên cứu cùng hướng với minh không? Hy vọng được làm quen với các bạn để trao đổi kiến thức và idea về topic này:)
     

Share This Page