kinh nghiệm làm proposal

Discussion in 'Application preparation' started by Dinh Thi Hong Hanh, Mar 18, 2017.

  1. Dinh Thi Hong Hanh

    Dinh Thi Hong Hanh Thèm thuồng

    Em có học bổng 911 làm PhD ngành quan hệ quốc tế tại ÚC, hiện đang gặp khó khăn trong việc làm proposal. E chọn topic là the role of ASEAN in East Asia order mà google search nhiều tài liệu đọc thấy mông lung quá, có ai có kinh nghiệm cho em vài lời khuyên được không ạ
     

Share This Page