Hội Thảo VNTelecom lần thứ 3

Discussion in 'Other projects/ideas' started by Smiles, Aug 22, 2010.

 1. Smiles

  Smiles Thèm thuồng

  Hội Thảo VNTelecom lần thứ 3
  31-10-2010, Paris, France


  Chúng tôi rất vui mừng thông báo với các bạn cộng đồng viễn thông Việt Nam VNTelecom sẽ tổ chức, lần thứ ba liên tiếp hội thảo hằng năm về Viễn Thông, Truyền Thông và Công nghệ thông tin. Hội thảo năm nay sẽ đánh dấu một mốc quan trọng cho cộng đồng VNTelecom đang ngày một lớn mạnh trong công cuộc chinh phục một sân chơi không biên giới cho tất cả người Việt Nam và nước ngoài. Tiếp theo thành công của các hội thảo lần trước, hội thảo lần thứ ba sẽ khám phá những cơ hội hợp tác và mở rộng mạng lưới cho những người làm việc trong lĩnh vực Telecoms, Media & ITvới niềm đam mê cho sự phát triển của Việt Nam. Ngoài ra, hội thảo cũng sẽ hội tụ các nhà nghiên cứu, kỹ sư, tư vấn viên, cũng như các nhà kinh doanh, để gặp mặt và thảo luận về những công nghệ và xu hướng kinh doanh với trọng tâm vào sự ứng dụng trong bối cảnh ở Việt Nam.

  Thời gian: 31/10/2010 (Chủ Nhật)
  Địa điểm: Telecom ParisTech (ENST Paris),
  49 rue Vergniaud 75013, Paris.

  Ở Việt Nam, sẽ có buổi tổ chức seminar ở Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia, Q3, TpHCM (International University of HCMC National University)

  Chương trình: Sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

  Đăng ký tham gia trình bày:

  Chúng tôi kính mời những cá nhân làm việc trong lĩnh vực Viễn Thông, Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin đăng ký tham gia hội thảo và trình bày về chủ đề mà các bạn ưa thích. Bài trình bày có thể về nghiên cứu và phát triển, những công nghệ mới hay những vấn đề về kinh doanh trong lĩnh vực Telecoms, Media & IT ở các nước đã và đang phát triển, đặc biệt là ở Việt Nam. Để tham gia trình bày, các bạn gửi tóm tắt (abstract) bài phát biểu cho chúng tôi theo địa chỉ conferences@vntelecom.org trước ngày 10/10/2010.

  Các bài trình bày năm 2009 có thể tìm tại đây:
  http://vntelecom.org/public/vntelecom09/

  Đăng ký tham dự Xin điền thông tin người tham gia theo địa chỉ sau :
  tham gia VNTelecom 10
  -Trước ngày 17/10/2010 nếu tham gia tại Paris (Pháp) hay TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)
  -Trước ngày 24/10/2010 nếu tham gia Webinar (online).

  Tài trợ: Chúng tôi kính mời các công ty và tổ chức tham gia tài trợ hội thảo VNTelecom. Mọi thông tin cụ thể và điều kiện tham gia, xin liên hệ với chúng tôi qua email conferences@vntelecom.org.

  Dưới đây là các nhà tài trợ chính cho hội thảo 2009:
  Viettel technologies, Hong Bang Group, Officience, Telecom ParisTech Vietnam Alumni

  Mọi thông tin khác xin liên hệ tại conferences@vntelecom.org

  BTC VNTelcom 10

  ========================================================

  We are glad to inform that the Vietnam Telecoms community (VNTelecom ) will organize the 3rd Annual Seminar on Telecoms, Media & IT on Oct. 31, 2010 in Paris. This event will mark an important footprint for this growing community in the conquest of a borderless playing ground for all Vietnamese & foreigners. Following the success of precedent seminars, the 3rd VNTelecom seminar will explore new opportunities for collaborations & networking among Telecoms, Media & IT professionals around the world with common interests in the development of Vietnam ICT industry. This year, VNTelecom 2010 will continue to provide a common playground for researchers, engineers, consultants as well as business people to discuss about emerging technologies & business trends with a focus on the Vietnamese context.

  Seminar Date : 31/10/2010 (Sunday)
  Venue : Telecom ParisTech (ENST Paris), 49 rue Vergniaud 75013, Paris.

  Program : To be updated Call for presentations Telecoms/Media/IT professionals are warmly welcome to participate in the Seminar and present their fields of interests. Topics may range from R&D and new technologies to Telecoms/Media/IT business in developed or developing countries, especially in Vietnam. Authors are invited to submit presentation/abstract to conferences@vntelecom.org. Please make sure that the Abstract should NOT exceed 1 (ONE) A4 page and MUST include author information. You will be contacted soon by VNTelecom.

  Abstract submission deadline: 10/10/2010 Last year's presentations can be found here: http://vntelecom.org/public/vntelecom09/

  Registration Please fill out the registration form in the following link:

  tham gia VNTelecom 10

  - Before 17/10/2010 to participate in seminar in Paris (France) or Ho Chi Minh City (Vietnam)
  - Before 24/10/2010 to participate via webinar (online)

  Sponsors
  Companies and Organizations are warmly welcome to sponsor the Seminar. For advanced information & conditions, please contact us at conferences@vntelecom.org

  Following are our key sponsors of the 2009 seminar:
  Viettel Technologies, Hong Bang Group, Officience, Telecom ParisTech Vietnam Alumni

  For all other information, please contact us at conferences@vntelecom.org

  VNTelecom 2010 Organization Team
   
  Last edited: Aug 22, 2010
  hoàng tuyền and thuy_fet_hut like this.

Share This Page