Hardware Designer Job in EU

Discussion in 'Job/internship opportunities' started by mtcmos, Sep 24, 2015.

 1. mtcmos

  mtcmos Viên mãn

  Company của mình ở EU thiết kế multicore DSP cho space area đang cần tuyển một vài vị trí liên quan đến HW design (FPGA/ASIC).

  Bạn nào có work permit ở EU hoặc đang có temporal resident ở EU (Master/PhD chuẩn bị/mới tốt nghiệp còn visa khoảng 3-6 tháng đang tim việc) có thể PM cho mình để apply (đang rất cần nên nếu còn visa ở EU thì có thể làm việc ngay (tại công ty/remotely) trong khi đợi work permit. Lương trả sau khi có work permit những tính từ thời điểm bắt đầu công việc.

  Quy trình tuyển dụng sẽ làm rất nhanh cho việc invitation (phone & on-site) + make decision immediately after on-site interview

  Yêu cầu là hiểu biết (tùy theo junior/senior level) về:
  - Computer architecture (cache, interrupt/exception handler, memory system ...)
  - IP design (floating/fixed point DSP, SpaceWire, DMA etc..)
  - Network on Chip (NI, Router, Routing algorithm etc.)
  - SoC integration (AMBA bus, NoC, IO device... )
  - Implementation (FPGA/ASIC) and Verification (RTL, SystemC, HW/SW co-verification etc.) using Questa/Modelsim/ISE/Vivado/Cadence/Synopsis (one or some)
  - Good with VHDL/Verilog and basic C(low level) and C++.
   

Share This Page