Hai nhà Vật lý của Đại học Quốc gia Hà Nội - được trao giải thưởng Elsevier Scopus

Discussion in 'Những người đi trước' started by Travian, Dec 21, 2008.

 1. Travian

  Travian Đã bị chém

  Mong rằng trong tương lai sẽ có nhiều người giỏi như giáo sư Đức. Tôi được biết thì ông này không làm TS ở nước ngoài.

  H-index - má»™t chỉ số há»™i nhập quốc tế của khoa há»c VN

  Vietbao: Theo GS.TS. Nguyễn Hữu Đức (Đại học Quốc gia Hà Nội), giải thưởng Elsevier Scopus (thực chất là thông tin về chỉ số H – H-index), ngoài sự ghi nhận thành quả hoạt động khoa học, cũng nên ghi nhận đó như là khả năng hội nhập với khoa học thế giới.

  [​IMG]
  Nhân dịp GS.TSKH. Nguyễn Phú Thùy và GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - hai nhà Vật lý của Đại học Quốc gia Hà Nội - được trao giải thưởng Elsevier Scopus (Elsevier Scopus Awards) ghi nhận chỉ số H-index cao, chúng tôi đã trao đổi với GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ về một số nội dung liên quan.

  Phóng viên (PV) Thưa GS, GS có thể cho biết cảm nhận của mình khi được trao giải thưởng của Elsevier Scopus?

  GS.TS. Nguyễn Hữu Đức (GS.TS. NHĐ): Elsevier Scopus Awards là một sáng kiến mới của Nhà xuất bản Elsevier - một nhà xuất bản các ấn phẩm khoa học hàng đầu của thế giới- dựa trên chỉ số H-index. Tôi đón nhận giải thưởng này và coi đó như là một sự ghi nhận mức độ ảnh hưởng khiêm tốn của các công trình nghiên cứu của mình trong cộng đồng các nhà khoa học thế giới. Tôi cũng đón nhận nó như là một cách tiếp cận mới, một thước đo mới để đánh giá năng suất và chất lượng của các hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ cơ bản. Thời gian gần đây, các nhà khoa học Việt Nam trao đổi nhiều về cách thức đánh giá khách quan thành tựu của một nhà khoa học. Theo tôi, H-index cũng là một phương pháp có thể tham khảo được.

  PV: Xin GS giới thiệu về chỉ số H-index?

  GS.TS. NHĐ: Năng lực và chất lượng hoạt động khoa học của các nhà khoa học thường được đánh giá trước hết dựa vào tổng số các bài báo khoa học đã được xuất bản trong các tạp chí khoa học quốc tế, đến chỉ số ảnh hưởng của các tạp chí xuất bản bài báo đó, sau cùng là tổng số lần các bài báo khoa học được trích dẫn.
  Năm 2005, nhà vật lý người Mỹ - Jorge Hirsch của Đại học California ở San Diego đã đưa thêm chỉ số H (H-index) để đánh giá thành tựu khoa học và làm cơ sở so sánh đóng góp khoa học của các nhà khoa học khác nhau (trong cùng lĩnh vực) (xem http://en.wikipedia.org/wiki/H-index).
  Theo Jorge Hirsch thì một nhà khoa học có chỉ số H nếu trong số N công trình của ông ta có H công trình khoa học (H < N) có số lần trích dẫn của mỗi bài đạt được từ H trở lên. Như vậy, chỉ số H chứa đựng được cả hai thông tin: số lượng (số các bài báo được công bố) và chất lượng, tầm ảnh hưởng (số lần được các nhà khoa học khác trích dẫn) của hoạt động khoa học.
  Jorge Hirsch cũng đã xem xét chỉ số H cho một số nhà khoa học và đưa ra nhận xét rằng, trong lĩnh vực vật lý lý thuyết, các nhà khoa học Mỹ thành công (successful) sẽ có chỉ số H = 20 sau 20 năm; một nhà khoa học nổi tiếng (outstanding) sẽ có chỉ số H = 40 sau 20 năm; thiên tài khoa học (truly unique individual) sẽ có chỉ số H = 60 sau 20 năm.
  Jorge Hirsch cũng đã đề nghị rằng ở Mỹ một nhà khoa học có thể bổ nhiệm phó giáo sư (associate professor) nếu có chỉ số H khoảng 12 và giáo sư (full professor) nếu H vào khoảng 18. Các nhà khoa học được giải thưởng Nobel thường có chỉ số H trong khoảng từ 35 đến 100. Chỉ số H cao nhất của một số lĩnh vực khác như hoá - lý: 100, sinh học: 160, khoa học máy tính: 70, trong khi đó lĩnh vực kinh tế học có chỉ số H vào khoảng 40.

  PV: GS có thể cho biết một số thông tin về chỉ số H của các nhà khoa học Việt Nam?

  GS.TS. NHĐ: Ở Việt Nam ta, dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng cũng đã có nhiều đơn vị đào tạo và nghiên cứu công bố nhiều bài báo trên các tạp chí quốc tế có uy tín. Chỉ tính riêng ĐHQGHN, năm 2007 đã xuất bản 127 bài báo quốc tế. Một số bài báo khoa học của các nhà khoa học Việt Nam cũng được các nhà khoa học thế giới trích dẫn nhiều.
  Có những công trình đã có số trích dẫn hơn 50 lần và có một số nhà khoa học như GS. Đào Tiến Khoa (Viện Viện Khoa học kỹ thuật Hạt nhân), GS. Nguyễn Xuân Phúc (Viện Khoa học Vật liệu)..., có chỉ số H vào khoảng 10-12, hoàn toàn tương đương với chỉ số của các nhà khoa học ở một số phòng thí nghiệm (PTN) hiện đại ở Singapore và Hàn Quốc.
  Đây là một trong những điển hình cần được nhân rộng ở nước ta. Bạn có thể tham khảo thông tin liên quan tại www.igroupnet.com hoặc www.info.scopus.com để tìm hiểu thêm về chỉ số H-index.

  PV: Thưa GS, giải thưởng Elsevier Scopus có có ý nghĩa thế nào đối với một nhà khoa học?

  GS.TS. NHĐ: Bằng nhận biết của mình qua các lần trao đổi với các đối tác và đồng nghiệp nước ngoài, tôi thấy chỉ số H đã bắt đầu được sử dụng trong quản lý khoa học của họ. Đối với các nước như Việt Nam ta, giải thưởng Elsevier Scopus (thực chất là thông tin về chỉ số H), ngoài sự ghi nhận thành quả hoạt động khoa học, cũng nên ghi nhận đó như là khả năng hội nhập với khoa học thế giới.
  Tầm ảnh hưởng của các giải thưởng không nằm trong tấm huy chương, mà nằm trong chính chất lượng công trình nghiên cứu và con đường đưa các kết quả sáng tạo ấy vào cuộc sống.”
  GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

  PV: Riêng đối với GS, đó cũng là lý do mà GS vừa được mời tham gia Hội đồng biên tập quốc tế của tạp chí Journal of Magnetism and Magnetic Materials - một tạp chí có truyền thống và uy tín của thế giới do Elsevier xuất bản?

  GS.TS. NHĐ: Đây là tạp chí lần đầu tiên (năm 1980) tôi được biết trong cuộc đời làm khoa học của mình, lần đầu tiên (năm 1982) chúng tôi gửi đăng bài tại đó và tôi vẫn thường xuyên cộng tác trong suốt 30 năm qua. Tham gia Hội đồng biên tập của tạp chí này là các nhà vật lý hàng đầu của thế giới, có cả GS người Pháp – A. Fert - người được giải thưởng Noble Vật lý năm 2007.
  PV: Chúng ta có thể làm gì để khoa học Việt Nam có các giải thưởng lớn hơn, thưa GS?

  GS.TS. NHĐ: Tiến tới các công trình khoa học đỉnh cao, các giải thương quốc tế lớn, ngoài việc đầu tư trang thiết bị nghiên cứu, chúng ta cần kết hợp triển khai đồng bộ một số giải pháp sau:
  - Quan tâm đúng mức đến nghiên cứu khoa học cơ bản và công nghệ nguồn, coi đó là một sự đầu tư cho sự phát triển, tạo ra các tri thức mới để góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh cho đất nước.
  - Các trường đại học có thế mạnh trong việc tổ chức thực hiện các nghiên cứu cơ bản và công nghệ nguồn. Mô hình tổ chức nghiên cứu cơ bản hiện đại, khả thi hiện nay cho các trường đại học Việt Nam là tổ chức các trung tâm nghiên cứu xuất sắc kết hợp chặt chẽ với việc thành lập các trường sau đại học để thực hiện đồng thời cả hai nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu đạt trình độ quốc tế.
  - Có cơ chế và đủ sức giao các nhiệm vụ khoa học – công nghệ, chỉ ra các phương hướng nghiên cứu đủ tầm, đón bắt được các phát minh mới. Giao đúng nhiệm vụ cho các nhà khoa học đẳng cấp quốc tế, trước mắt nếu một số lĩnh vực của Việt Nam chưa đáp ứng được có thể có thể thuê nước ngoài.
  - Áp dụng chính sách mới đối với đào tạo tiến sĩ, đảm bảo cho thầy và trò yên tâm, tập trung cho các hoạt động sáng tạo. Tạo cơ chế và điều kiện để mời các post-doc người nước ngoài đến làm việc tại các PTN của Việt Nam.
  - Kết quả khoa học cần phải được đánh giá theo các chuẩn quốc tế theo lộ trình: tăng đáng kể số lượng bài báo xuất bản trên các tạp chí quốc tế có uy tín; đầu tư công bố các công trình khoa học trên các tạp chí có chí số ảnh hưởng (impact factor) lớn nhất của các chuyên ngành; tăng số lần trích dẫn (citation number), phấn đấu có các nhà khoa học thành công (successful); nhà khoa học nổi tiếng (outstanding); thiên tài khoa học (truly unique individual) tương ứng với chỉ số H theo chuẩn quốc tế. Thực hiện lộ trình đó, chúng ta hoàn toàn có thể mơ ước có các công trình khoa học đỉnh cao, các giải thưởng khoa học lớn trong vài chục năm tới.
  PV: Nhưng để đạt được những thành công trong khoa học không chỉ đơn giản là được tạo điều kiện về cơ sở vật chất, là năng lực nghiên cứu mà là cả nghị lực?

  GS.TS. NHĐ: Năng lực, nghị lực và thành công luôn có quan hệ rất chặt chẽ. Con đường nghiên cứu khoa học gian nan lắm. Để thành công trong khoa học không những chỉ cần nâng cao năng lực sáng tạo mà còn phải rèn luyện nghị lực. Đặc biệt cần phải có sự đam mê, luôn phải tự vượt qua chính mình. Tôi cũng muốn nói thêm rằng: Tầm ảnh hưởng của giải thưởng đó không nằm trong tấm huy chương mà nằm trong chính chất lượng công trình nghiên cứu và con đường đưa các kết quả sáng tạo ấy vào cuộc sống.

  Xin cảm ơn GS!
   
 2. aries

  aries Thèm thuồng

  Em cố gắng tìm thêm thông tin về Scopus Award trên google nhưng tìm không ra, chắc trình google còn kém. Bác nào tìm ra thêm thông tin phổ biến cho em biết với.

  Có một số điểm về bài báo em thắc mắc như sau:
  1) Sao bài báo không cho biết h-index của 2 người được giải là bao nhiêu?
  2) Đây là giải quốc tế hay là chỉ tính những researchers đang ở VN? Theo thông tin trong này: http://local.coltech.vnu.edu.vn:3128/cotech/news.php?id=523 thì giải này chỉ cho bác nào có h-index cao nhất VN. Nếu như thế thì không có ý nghĩa gì về impact với quốc tế cả. Em không tìm thêm được thông tin nên không dám khẳng định gì.
   
 3. hut

  hut Thèm thuồng

 4. Nameless

  Nameless Viên mãn

  Bác nào làm trong ngành Vật lí có thể cho biết hai GS trên đã có bao nhiêu publications and how many times of total citations for each one?

  thanks
   
 5. Travian

  Travian Đã bị chém

  Thông tin về 2 hai bác ấy đây:

  College of Technology - VNU Hanoi
   
 6. aries

  aries Thèm thuồng

  Các bác muốn tìm thì vào: Scopus - Cookies Disabled
  mà tra. Query là "Duc, Nguyen Huu". Bác này có một bài được cited 29 lần (Metamagnetism, giant magnetoresistance and magnetocaloric effects in RCo2-based compounds in the vicinity of the Curie temperature ) và một bài được cited 20 lần (Magnetocaloric effects in RCo2 compounds). Số citations như vậy là rất hiếm trong điều kiện nghiên cứu ở VN, hơn nữa 2 bài này mới viết năm 2002.
   
 7. agevisaus

  agevisaus Thèm thuồng

  TTT likes this.
 8. Travian

  Travian Đã bị chém

  Bác nào tra hộ tôi đồng chí PGS.TS. Trần Quang Vinh trong cái link trên cái. Không thấy trang web của đồng chí ấy đâu. Chắc chủ động giấu hết publication rồi. :)):)):)):)) Lại còn bác PGS.TS. Trần Đình Đức cũng rất khả nghi, không biết có phải là nhân vật bị đồng chi soctrang lên án không?
  Bàn luc VN - Page 10 - VietPHD Forum
   
 9. vodanhtieutot

  vodanhtieutot ham zui

  GS.TS Nguyễn Hữu Đức này thật đáng nể phục, giải thưởng trên hoàn toàn xứng đáng rồi. Các bác vào link sau xem, phải query tác giả là Duc, N.H

  Duc, N.H - Cited order

  Như vậy theo cách tính H-index, bác này có chỉ số H-index=13 (không bết còn bài nào ngoài list trên không!!!)

  Bác nào tìm hộ thông tin của GS.TSKH. Nguyễn Phú Thùy xem.
   
  Last edited: Dec 22, 2008
 10. haichit

  haichit Viên mãn

  Xem đựợc chết liền. :vvv
   
  quocthuyet likes this.
 11. vodanhtieutot

  vodanhtieutot ham zui

  Sau khi post lên thử lại được mà. Không thì vào Scopus search Duc, N.H, rồi limit to Duc, N.H, rồi arrange theo Cited by----> done
   
 12. aries

  aries Thèm thuồng

  Hình như scopus trường phải có subscription mới vào được. Bác có lẽ đang ở trường nên không sao.
   
 13. dupna

  dupna Thèm thuồng

  Nguyễn Hữu Đức và Nguyễn Phú Thùy là 2 prof đáng để cho anh em sinh viên, giảng viên trẻ học tập. Làm việc rất nghiêm túc và tử tế. Cái mà prof Nguyễn Hức Đức có được là nền tảng về từ học rất vững chãi, các bài toán được thực hiện theo bước sau: làm lý thuyết tính toán ở vn và làm thí nghiệp ở nước ngòai với cộng tác viên cơ sở.
   
  koziol, Viet+ and hung like this.
 14. lg85

  lg85 Thèm thuồng

  2 bác GS này có rất nhiều publication, toàn bài đăng ở tạp chì ngon cả. Bác nào không search được thì làm sao mà search được tài liệu chứ
   
 15. haichit

  haichit Viên mãn

  Hình như bên Vật lý có vẻ có thể có nhiều pub quốc tế hay sao ấy nhỉ? Thấy em dlhien cũng có một pub quôc té mà chỉ nghiên cứu ở VN hay sao ấy.
   
 16. aries

  aries Thèm thuồng

  Lúc đầu em search hoài cũng không ra, một lúc sau mới phát hiện là để surname là Duc, first name Nguyen Huu :D.
   
 17. vodanhtieutot

  vodanhtieutot ham zui

  Bạn nào search được pub list của bác Nguyễn Phú Thùy thì share link cho anh em với. Làm biếng quá, chiều nay mò mẫm mãi mới được pub list của bác Nguyễn Hữu Đức.

  Đáng để học tập và noi theo mà
   
 18. chandat

  chandat Mộng du

  Em search được 1 bài viết trên báo Tuoitre năm 2004.
  .: Tuoi Tre Online :.


  GS Nguyễn Hữu Đức thực sự xuất sắc =D>. Nhưng gần đây lại lao vào con đường quản lý. Em tự hỏi là mấy năm nữa liệu GS có nghiên cứu được cái gì nữa không.:confused:
   
 19. dunguyen1985

  dunguyen1985 Thèm thuồng

  Bác Đức là hiệu trưởng trường mình đấy. Không biết bác ấy tài giỏi thế nào vì khác ngành. Nhưng nghe bác ấy phát biểu thì run luôn, toàn phấn đấu vào trường top với cả đẳng cấp quốc tế đấy. Rất bản lĩnh. ;;);;)
   
 20. bluewing

  bluewing Thân thiện :)

Share This Page