Giáo sư/Nhà nghiên cứu VN trong lĩnh vực Xã hội và Nhân văn

Discussion in 'Những người đi trước' started by dinhcongbang, Aug 1, 2010.

  1. dinhcongbang

    dinhcongbang Bạn của mọi người

    Trong mục này chúng ta giới thiệu các giáo sư và nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực xã hội và nhân văn với mục đích thúc đẩy trao đổi nghiên cứu và tăng cường cơ hội du học và phát triển tri thức xã hội và nhân văn trong giới sinh viên và nghiên cứu sinh Việt nam. Ngoài giới thiệu chung về học vấn, nghiên cứu, và sự nghiệp của các giáo sư và nhà nghiên cứu, trọng tâm chú ý sẽ được dồn vào những thông tin trực tiếp hữu ích cho việc phát triển hơn nữa năng lực nghiên cứu và giáo dục sau đại học trong các ngành xã hội và nhân văn. Mong quí anh chị tích cực tham gia và hưởng ứng mục này. Thân mến. ĐCB
     
    nvt088 likes this.

Share This Page