Điểm GPA 2.4 khi học xong đại học có đi du học Mỹ được không mọi người.

Discussion in 'Định hướng du học' started by du hoàng, Jul 31, 2017.

  1. du hoàng

    du hoàng Thèm thuồng

    Hiện kết thúc đại học mình 2.4/4.0 điểm và muốn du học tự túc tại mỹ ở bất kì bang nào. Mình có nghe 2 hướng lời khuyên là học lại đại học một trương trình khác hoặc học thạc sĩ (mình thì mình thích học lại đại học vì sẽ đơn giản hơn). Không biết là hướng nào sẽ có % đi du học cao nhất, vì mình sợ dù trường bên mỹ có nhận nhưng lãnh sự quán mỹ nhìn vào bảng điểm lại cho mình rớt ngay dù có tài chính vững.
    Ở đây không biết có ai có được kinh nghiệm không cho mình biết với, mình thật sự cần lời khuyên lúc này
     

Share This Page