Đang du học có thể chuyển về học trong nước

Discussion in 'Học bổng nhà nước 322' started by tunafist, Jun 25, 2015.

  1. tunafist

    tunafist Thèm thuồng

    Hôm rồi thấy bạn mình bảo bác nào đi học bằng học bổng nhà nước mà vì lý do nào đó không tốt nghiệp được có thể xin chuyển về học tiếp trong nước. Kể cũng là cái hay, thủ tục có lẽ lằng nhằng phức tạp, và có lẽ vẫn phải mất 1 ít tiền, nhưng còn hơn là phải bồi thường toàn bộ số tiền. Nhiều người nhà nghèo thì lấy tiền đâu mà đền. Các bác bộ giáo dục độ này sáng tạo thật. Vừa đảm bảo được số master, PhD cần đầo tạo mà tất cả các bên đều có lợi. Mà làm như thế cũng nhân văn hơn.
     

Share This Page