Cuộc sống PhD students: Than thở/Xả xì-chét

Discussion in 'Quán nước VietPhd' started by JS, May 27, 2008.

  1. bluechips

    bluechips Thèm thuồng

    Em vừa bắt đầu Ph.D, thấy stress quá, lao vào topic không mới, thấy những cái mình nghĩ đến bọn khác nó làm hết rồi, giáo thì khó tính :(
     

Share This Page