conference tại Boston

Discussion in 'Conferences & Academic Travel' started by levan8421, Nov 5, 2011.

  1. levan8421

    levan8421 Thèm thuồng

    Từ ngày 27/11 tới ngày 2/12 mình có tham dự một conference tại Boston (MRS conference). Vì đi conference này ko đc lab cấp fund nên phải tự bỏ tiền túi đi, nên mình muốn hỏi có bạn nào ở Boston có thể cho mình ở nhờ trong khoảng thời gian đó không?
    Xin cám ơn!
     

Share This Page