Computer Systems: A Programmer Perspective

Discussion in 'Computer science & Electrical Engineering' started by VietPhD, Oct 17, 2007.

 1. VietPhD

  VietPhD Because of me, you'll never walk alone

  Computer System: A Programmer Perspective
  http://www.amazon.com/Computer-Systems-Programmers-Randal-Bryant/dp/013034074X

  Vài chương đầu ở đây:
  http://www.it.uom.gr/teaching/csapp/public/csapp.preview.pdf

  Đây không chỉ là 1 quyển sách, nó là 1 khóa học với các bài tập có chất lượng rất cao, được soạn bởi 2 giảng viên của CMU là http://www.cs.cmu.edu/~droh/http://www.cs.cmu.edu/~bryant/

  Bản full ở đây, có thể bị xóa trong tương lai: http://www.driveway.com/mdode63661
  Ai thích có thể gửi cho bạn bè làm hoặc dạy ngành IT của mình

  * Ước gì ngày xưa mình được học quyển này nhỉ, trước khi vào DH hoặc ngay ngày đầu ĐH
  * Ước gì các trường ĐH lớn về Computer Science tại VN dùng quyển này cho sinh viên hệ 4-5 năm của họ
   
  Last edited: Oct 18, 2007

Share This Page