Có ai ở University of Notre Dame?

Discussion in 'Conferences & Academic Travel' started by Zankee, Mar 19, 2011.

  1. Zankee

    Zankee Thèm thuồng

    Mình sẽ sang dự hội thảo ở trường Notre Dame từ ngày 28/4 đến 1/5. Không biết có bạn nào ở đây có thể cho mình tá túc vài hôm được không?

    Tuấn Anh
     

Share This Page