Members Who Liked Message #12

Thread:
Tốt nghiệp PhD ở Việt Nam 1 năm, có nên xin PostDoc ở nước tiên tiến
 1. Jan 13, 2014

  baominh

  Thèm thuồng
  Messages:
  4
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  0
 2. Nov 26, 2013

  concut

  Viên mãn
  Messages:
  189
  Likes Received:
  95
  Trophy Points:
  28
 3. Nov 12, 2013

  hungpp

  Thèm thuồng, from Greater New York City Area
  Messages:
  9
  Likes Received:
  2
  Trophy Points:
  0
 4. Nov 3, 2013

  beta09

  Thèm thuồng
  Messages:
  1
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  0
 5. Oct 30, 2013

  nam_cao

  Viên mãn
  Messages:
  139
  Likes Received:
  58
  Trophy Points:
  28
 6. Oct 30, 2013

  hieu_nd85

  Thèm thuồng
  Messages:
  244
  Likes Received:
  236
  Trophy Points:
  0
 7. Oct 30, 2013

  dhdung86

  Viên mãn
  Messages:
  179
  Likes Received:
  162
  Trophy Points:
  43
 8. Oct 30, 2013

  namzin86

  Viên mãn
  Messages:
  144
  Likes Received:
  60
  Trophy Points:
  28
 9. Oct 30, 2013

  nokia

  Thèm thuồng, from da nang, viet nam
  Messages:
  5
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
 10. Oct 30, 2013

  phovn

  Viên mãn
  Messages:
  127
  Likes Received:
  119
  Trophy Points:
  43
 11. Oct 30, 2013

  sanddust

  Concrete, from Belgium
  Messages:
  232
  Likes Received:
  111
  Trophy Points:
  43
 12. Oct 30, 2013

  titanic

  Thèm thuồng
  Messages:
  155
  Likes Received:
  93
  Trophy Points:
  0