Đường dẫn forum VietPhD đã thay đổi!

Rất xin lỗi vì sự bất tiện này, hiện forum đã chuyển về đường dẫn vietphd.org/forums, hoặc bạn có thể vào trang chủ VietPhD.org để cập nhật thông tin mới nhất!

— VietPhD Admin Team —